Privacybeleid

Wij, GROUPE SEB en haar dochterondernemingen SEB International Service (SIS) en Tefal SAS nemen uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus en trachten uw privacy te beschermen door middel van ons Privacybeleid dat van tijd tot tijd bijgewerkt wordt. De gewijzigde versie wordt op deze website gepubliceerd.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we van u bezitten en worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming in de EEG.

1   Over ons

TEFAL SAS en SEB INTERNATIONAL SERVICE zijn eigendom van Groupe SEB.

Onder Groupe SEB worden alle bedrijven verstaan die direct of indirect verbonden zijn met SEB SA, Les 4 M, Chemin du Petit Bois, 69132 Ecully Cedex, Frankrijk Tel. 04 72 18 18 18 - fax 04 72 18 16 55

GROUPE SEB is 's werelds toonaangevende bedrijf op het gebied van kleine elektrische apparaten.

GROUPE SEB investeert om uw dagelijks leven te vergemakkelijken door middel van innovatieve, effectieve en eco-vriendelijk ontworpen producten.

GROUPE SEB, vertegenwoordigd in 120 landen, omvat 12 bekende merken: Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All Clad, Arno, Calor, Samurai, Seb, Panex, Mirro WearEver.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: http://www.groupeseb.com.

De TEFAL ACCESSOIRES SHOP is de beste manier om de juiste toebehoren te vinden voor uw TEFAL-apparaten.

De TEFAL-website, ontwikkeld door GROUPE SEB is een site van de fabrikant. Dit houdt in dat de toebehoren die op deze website verkrijgbaar zijn originele producten zijn.

Dit garandeert :

2   Hoe zamelen we uw gegevens in?

3   Gebruik van uw gegevens

Gegevens die worden ingezameld via de sites van GROUPE SEB, onze Consumentendienst of de online ACCESOIRES SHOP, worden gebruikt :

- om u te identificeren wanneer u met ons contact opneemt en om uw vragen zo precies mogelijk te kunnen beantwoorden,

- om de gepaste dienst na verkoop aan te bieden,

- voor de algemene administratieve afhandeling van uw bestelling,

- om andere interessante producten en diensten aan te bieden,

- om uw antwoord op onze offertes te bestuderen,

- voor het opsturen van nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen, gebruiksaanwijzingen, klanttevredenheidsenquêtes, uitnodigingen voor evenementen van de merken van GROUPE SEB, …

De geautomatiseerde inverzameling van gegevens is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), met name betrekking tot de gegevens die worden gebruikt in onze TEFAL ACCESSOIRES SHOP door SEB INTERNATIONAL SERVICE onder het nummer 1246980.

Conform Artikel 38 en 40 van de wet van 6 januari 1978 terzake gegevensverwerking en vrijheid, heeft U het recht persoonlijke gegevens met betrekking tot de transactie, de correspondentie of het account in te zien en te verbeteren. Dit recht kan U uitoefenen :

We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Bij het ingeven van uw persoonlijke gegevens, wordt het duidelijk gemaakt welke verplicht zijn en welke optioneel. Indien u geen gegevens opgeeft in een verplicht veld, is het voor onze diensten niet mogelijk uw aanvraag te verwerken.

Hierbij dient het volgende in acht te worden genomen:

Commerciële contacten beperken zich gewoonlijk tot één per maand en kunnen niet vaker voorkomen dan eens per week tenzij voor pertinente informatie. Alle bankgegevens worden verwerkt door de financiële organisatie Sogenactif die gebruik maakt van het SSL Secure Lock-protocol.

In uitzonderlijke gevallen, en met uw toestemming, kunnen we uw gegevens delen met derden, te weten:

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verkocht aan commerciële derde partijen buiten GROUPE SEB voor commerciële mailings.

4   Toegang tot en wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens door U verstrekt, worden, in principe, onmiddellijk vernietigd wanneer het doel waarvoor deze werden ingezameld bereikt is of niet meer relevant is.

We kunnen persoonlijke gegevens zo lang bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoefte vragen te kunnen beantwoorden of problemen te kunnen oplossen, relevante nieuwe diensten te kunnen aanbieden en te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van het toepasselijk recht.

Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren gedurende een bepaalde periode nadat u gestopt bent met het gebruiken van de diensten van de TEFAL ACCESSOIRES SHOP site. Na afloop van deze periode worden uw persoonlijke gegevens gewist van alle systemen bij SIS.

5   In welk land kunnen mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt in België en ook in Frankrijk, aangezien de hoofdkantoren van SIS en SAS TEFAL daar zijn gevestigd. SIS en SAS TEFAL treffen de nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

6   Cookies - Beleid inzake het gebruik van cookies

6.1-Aanvaarding van cookies

Bij consultatie van de websites van GROUPE SEB kunnen cookies worden opgeslagen in uw webbrowser. Cookies zijn kleine computerbestanden die ons in staat stellen informatie te bekomen over bezoekers van onze sites. Deze cookies stellen ons niet in staat uw identiteit vast te stellen. Wanneer de gebruikerssessie afgesloten is, zijn de gegevens in de cookies niet meer toegankelijk voor TEFAL SAS en SIS.

In de cookies wordt informatie vastgelegd over uw bezoek aan onze site, zodat uw volgende bezoeken nog vlotter kunnen verlopen.

Wanneer u gebruikmaakt van GROUPE SEB-sites, aanvaardt u deze cookies in overeenstemming met dit beleid. Indien u het gebruik van cookies niet aanvaardt, kan u deze uitschakelen door de aanwijzingen in dit document op te volgen.

6.2. Algemene werking van cookies

Zoals hierboven uiteengezet, zijn cookies computerbestanden met gegevens die worden verzonden naar uw web- of mobiele browser op het moment dat u een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek worden de cookies teruggestuurd naar de website van herkomst om uw bezoek aan de website soepeler te laten verlopen. Cookies zijn met name nuttig omdat ze ons in staat stellen de browser van de gebruiker te herkennen en de weergave daarop af te stemmen.

Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden: om de navigatie tussen pagina's te versoepelen, om uw voorkeuren op te slaan, om u automatisch te herkennen, om u dadelijk te leiden naar producten die aan uw behoeften beantwoorden.

6.3. Welk type cookies gebruiken wij op onze sites?

We gebruiken de volgende cookies:

U kan de tracering van Google Analytics uitschakelen door een bezoek te brengen aan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en het doeleinde ervan, is te vinden in de volgende tabel:

Naam cookie Type Bron Gebruik

Analytisch __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, Google analyse van verkeer en bezoekersgedrag

Drupal inspirations_search, has_j, DRUPAL_UID, SESS ***** Seb Actieve functie: onthouden van het gebruikte e-mailadres (ondersteuningsfunctie)

Xiti xtvrn, xtanxxxxxx Xiti analyse van verkeer en bezoekersgedrag

Delen op Facebook DATR, highContrastMode local, reg_ext_ref, ref_fb_gate, reg_fr_ref, wd Facebook Delen op Facebook

Delen op Google+ met test-cookie galX, GAPS, GoogleAccountsLocale_session, CheckConnectionTempCookie603, GoogleAccountsLocale_session Google Delen op Google+

Delen via Twitter _twitter_sess, external_referer, guest_id, pid, original_referer Twitter Delen via Twitter

6.4. Cookies uitschakelen of verwijderen

U kan cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen in het menu "Opties" of "Voorkeuren".

We willen u er echter op wijzen dat u waarschijnlijk niet meer alle sites kan bezoeken indien u alle cookies uitschakelt in uw browser.

Met uitzondering van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, vervallen alle cookies na twee (2) jaar en worden zo permanent verwijderd.

Voor meer informatie over cookies en de wijze waarop u deze kan beheren en verwijderen, verwijzen we naar :

 

7   Wat is spamming en wat is het standpunt van SIS betreffende spam-mails?

Spamming wil zeggen dat ongewenste e-mails worden verzonden die reclame of marketinggerelateerd materiaal bevatten zonder de toestemming van de geadresseerde.

TEFAL en SEB INTERNATIONAL SERVICE verzenden geen spam-mails. Deze bedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke gegevens (inclusief e-mailadres) voor het sturen van e-mails met aanbiedingen of direct marketing. Uw contactgegevens worden niet doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming geeft u via "opt-in" (toestemmingsvakje aankruisen).